Условия за ползване на www.moda.bg

  1. Използването на нашия сайт от Вас означава, че Вие сте съгласен с тези условия.
  2. Достъпът до информацията във www.moda.bg е безплатен.
  3. В съдържанието на www.moda.bg са използвани запазени знаци и снимки на различни фирми. Правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (снимки, графики, текст, илюстрации, дизайн и т.н.) са собственост на Fashion.bg Ltd.
  4. Съдържанието на www.moda.bg е предназначено единствено за персонално, некомерсионално използване от потребителите му. Вие може да копирате материали от нашият сайт единствено за персонална употреба. Никаква част от съдържанието на Moda.bg не може да бъде възпроизвеждана, публикувана, предавана, дистрибутирана, променяна, продавана или използвана за създаване на производни работи без писменото съгласие на Fashion.bg Ltd.
  5. Всички коментари, предложения, идеи и т.н., изпратени или предложени от Вас чрез този сайт, или във връзка с използването на този сайт остават собственост на Fashion.bg Ltd. и в този смисъл сайтът не е ограничен в използването им и не е длъжен да заплаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
  6. Вие сте съгласен, че Fashion.bg Ltd. може да Ви изпраща електронни писма с цел да Ви информира за промени или допълнения в нашия сайт, промоции и т.н.
  7. В нашия сайт има препратки към други сайтове. Екипът на Moda.bg не носи отговорност върху съдържанието или поддържането на тези страници и Ви препоръчва да се запознаете с техните специфични правила за ползване.